top of page
Several Open Books

JobMatch hos JobCare: en mål- og jobrettet indsats

Hvis du modtager ledighedsydelse, har gået ledig i en periode og har brug for hjælp til at finde frem til både nye muligheder og dine egne ressourcer, så er fleksjobindsatsen hos JobCare et godt og effektivt valg.

 

Leverandør hos Syddjurs Kommune

JobCare er leverandør af JobMatch- og fleksjobindsatsen i mange kommuner på tværs af Danmark. Og i januar 2020 bliver vi også leverandør af fleksjobindsatsen i Syddjurs Kommune. En indsats, hvor de borgere, der gennemfører et 13-ugers forløb hos os, forventeligt vil være fastholdt i deres fleksjob i mindst 3 måneder, efter indsatsen er afsluttet.

En virksomhedsrettet indsats

Et samarbejde med os begynder med noget, vi kalder JobMatch. Her arbejder vi målrettet sammen om at forberede din tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbet består af individuelle samtaler og coaching samt mere gruppebaserede jobcafé-aktiviteter.

Al kontakt og dialog med virksomheder tager udgangspunkt i, at målet er et job til dig.
 

Hensigten er, at JobMatch-forløbet skal vare så kort tid som muligt. Det er dog vores erfaring, at forløbet for nogle kan vare op til 8 uger med et eller to ugentlige møder og deltagelse i jobcafé.

Mål og delmål i JobMatch

Det overordnede mål i JobMatch er at finde et fleksjob til dig. Og på vejen mod fleksjobbet opstiller vi en række delmål for og sammen med dig.

De delmål, du har i forløbet, er individuelle. Det vil sige, at de opstilles i samarbejde med dig, så vi er sikre på, at de giver mening for dig – og at du er motiveret for at nå dem. Det er nemlig dig, der har ansvaret for at nå dine mål, men vi hjælper og støtter dig naturligvis på vejen. Det er også dig, har ansvaret for at undersøge, hvordan din drøm kan blive mulig. Du kan nemlig det, du sætter dig for.

Synlige mål og enkle delmål er vigtige i JobMatch. Alle har sigte mod beskæftigelse, men i første omgang kan de omfatte, at du skal deltage i mere dagligdags aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan nemlig være med til at støtte dig i et liv og hverdag med et job.

 

Efter JobMatch
Efter 1-8 uger, når du har afsluttet JobMatch, går du enten direkte i fleksjob eller begynder i en praktik. Hvis du klarer denne med succes, fører den til fleksjob.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi hos JobCare ikke etablerer praktikker for praktikkernes skyld. Vi etablerer dem kun, hvis der er mulighed for, at de vil føre til job – hvis du altså kan og vil gribe chancen.

Vi sigter altid mod det visiterede antal timer som første prioritet i jobsøgningen, og i det omfang, det er muligt, sikrer vi, at du opnår fuldt timetal i dit fleksjob. Kan det ikke lade sig gøre, sørger vi for at lægge en præcis tidsplan for, hvordan du skal øge dit timetal over tid. Planen er meget konkret og udførlig.

 

Sådan bruger vi virksomhedspraktik
Hos JobCare bruger vi ofte virksomhedspraktik som et kortere, indledende forløb hos arbejdsgiveren. Det gør vi for at kunne lægge en plan for progression i

timetallet. Vi sørger for løbende at holde kontakt med både dig og arbejdspladsen i løbet af praktikken – nogle gange op til flere gange ugentligt – så vi kan tilrette planen ved behov. Fx ved justering af arbejdsopgaver, arbejdstempo, arbejdsstillinger eller behov for hjælpemidler.

Du vil også høre løbende fra din JobCare-konsulent efter din ansættelse. Frem til tredje måned er der månedlig kontakt – herefter kommer din konsulent på besøg hos dig og din arbejdsgiver for at markere afslutningen på dit forløb hos JobCare.

Målsætninger i forløbet:

Du kommer i Fleksjob
Du har en plan for fremtiden sammen med sagsbehandler.
Du ved, hvilke arbejdsopgaver du kan bestride, og hvilke virksomheder, der tilbyder disse.
Du har lavet et personligt CV og en uopfordret ansøgning
Du er motiveret og klædt på til at søge job på egen hånd
Du kender til joblog og ved, hvordan den skal udfyldes

bottom of page