top of page
silhouette-of-man-1725041_1920_edited.jpg

Unge og udfordringerne med ungdomsuddannelserne.

I et samfund som det danske, hvor uddannelse er en af de bærende piller, er det problematisk at så mange
aldrig eller sent får en uddannelse. Det er en udfordring der rækker lang ud over den enkeltes liv, trivsel og
ansvar.


Alligevel går alt for mange unge mennesker alene rundt med deres udfordringer og alt for længe.
 

Netop nu hvor der er mangel på arbejdskraft er der stort fokus på at lukke hullet, der tales om de mange
hænder der mangler lige nu og her og hvor mange hænder der kommer til at mangle i fremtiden. Alligevel
er det som om den store gruppe af unge der ikke kommer i gang med en uddannelse eller kommer i
arbejde medregnes i løsningsformlen.

 

Når vi hos JobCare arbejder med unge mennesker i mentorforløb landet over, ser vi unge mennesker der
gerne vil, unge mennesker der har drømme og ikke mindst viljen til at bidrage. Vi ser også unge mennesker
der af forskellige årsager er udfordrede og kæmper en lang sej kamp for at finde deres ståsted i livet. For
nogle er vores system og forventninger til dem så uoverskuelige at det syntes umuligt at lykkedes på egen
hånd.

 

Desværre har vi som samfund måske en tendens til at se disse unge mennesker som en stereotyp masse,
som nogen der ikke kan eller vil bidrage. Som dovne unge der hellere vil feste, holde sabbatår eller spille og
se Netflix hele natten. Vi ser ikke hvor lidt der måske skal til for at de faktisk lykkedes. Ikke kun til gavn for
det enkelte menneske, men for hele samfundet.

 

Hos JobCare er vi stolte over den tillid der vises os rundt i landets kommuner, når vi sammen arbejder med
de unge mennesker. Når vi i et mentorforløb sammen, lykkedes med at de unge mennesker ser en vej og
tror på at det vil lykkedes, at de denne gang ved, de ikke står alene og derfor tør tage det næste skridt.
Selv om vi ser sejrene og de gode historier, er der desværre stadig for mange der ikke oplever at få den
hjælp der kunne være den afgørende faktor for dem.


Heldigvis er der mange aktive mennesker og projekter ud over JobCare, der landet over, hver for sig og
sammen, gør et kæmpe arbejde hver eneste dag, for og sammen med de unge. Desværre er deres
ressourcer også begrænsede og er afhængelige af samfundets deltagelse, politiske vinde, frivillige og
økonomi.

 

I lyset af data fra Danmarks statistik, er det ikke en ny udfordring vi står overfor. Ser vi på de data der er
tilgængelig fra 2015 og til i dag, ligner det nærmest en statisk fordeling af de unges situation i forhold til
uddannelse. Det er selvfølgeligt ikk
e statisk, der er små udslag år for år, men ser vi på grafen er det tydeligt
at der ikke sker noget radikalt i forhold til problemstillingen og løsningen på området.

Tal for 2022 er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjorte.

Som det ses af ovenstående, er der en ikke ubetydelig ressource af unge mennesker, der hvert år falder ved
siden af eller ikke passer ind i det danske uddannelsessystem, det er måske på tide at vi gentænker måden

vi tænker uddannelse og arbejdslivet hvis vi skal lykkedes med et arbejdsliv med plads til alle.


Hos JobCare arbejder vi hverdag for at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle og er du eller
din virksomhed interesseret i at høre mere eller ønsker at indgå i et samarbejde med et ungt menneske
hører vi gerne fra dig.

Har du lyst til at se nærmer på eller arbejde med data fra Danmarks statistik kan det gøres her. 

Links til artikler om emnet.
Unge falder fra ungdomsuddannelser af forskellige årsager
Læse artiklen fra Vive her.


3 ud af 4 unge uden uddannelse har diagnoser, sociale problemer og lave karakterer.
Læs artiklen fra KL her.

bottom of page