top of page
The Wall of Ideas

Vision, Mission og Værdier

JobCare er kendt for at være blandt de bedste til at løse komplekse beskæftigelsesrettede opgaver. I JobCare ender mere end 80% af forløbene i job eller afklaring. Kvaliteten ved JobCare måles på at vi når vores succesrate og at resultaterne er holdbare. At den ledige kommer i arbejde og at JobCares resultater løbende dokumenteres.

I JobCare arbejder vi ud fra værdierne RESPEKT - ANSVAR - RESULTATER. Og JobCare har gode resultater med at matche ledige kandidater med virksomhederne.

Interview med Jane, Administrerende Direktør i JobCare

Jane Winther kommer fra en karriere i detailbranchen, bl.a. hos JYSK, hvor hun rejste rundt som butikschef i Skandinavien og arbejdede med at indsætte forretningsgange og skabe ledelsesstruktur i butikkerne. 

Da familielivet kaldte på andre arbejdstider, spurgte Jane Winther sig selv hvor i HR processen det gav mest værdi at arbejde og kom frem til at det var i udviklingsfasen. Udvikling af medarbejdere, kompetencer, virksomheder og bundlinje. I sin karriere har Jane altid haft fokus på udvikling ”og det er spændende at se hvilke mekanikker, narrativer og motivationsfaktorer der kan skubbes til, så udviklingen sættes i gang over en bred indsats” fortæller hun. 

 

Igennem sit netværk afsøgte Jane mulighederne inden for beskæftigelsesområdet, som blev en øjenåbner. ”Mit personlige værdisæt blev virkelig bragt i spil i samarbejdet om mit næste job. Mit mangeårige fokus på kundepleje og udvikling af et højt serviceniveau gjorde, at jeg kunne se en mulighed og et behov for både organisatorisk udvikling og personlig udvikling ved at lave et karriereskifte. Jeg søgte derfor ind som virksomhedskonsulent hos en anden aktør og må sige jeg har fundet min rette hylde”. 

 

”Muligheden for at arbejde med udvikling af det enkelte menneske, af arbejdsevnen og de samarbejdende virksomheder er en speciel kombination, der er super interessant. Som person er jeg nok det man betegner som en ildsjæl og jeg har en utømmelig tro på at der er en plads til alle på arbejdsmarkedet. For selv om man ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, så er der mulighed for at man kan på særlige vilkår. Og jeg kan ikke forestille mig noget mere inkluderende” fortæller Jane Winther. 

 

Da Jane fik muligheden for at kombinere erfaringen fra forretningsudvikling og lysten til at udvikle det enkelte menneske, var det ikke en svær beslutning og i 2018 tiltrådte Jane Winther som direktør i JobCare. ”Egentlig er det en drøm og et mål jeg har haft siden jeg var helt ung. At stå i spidsen for en virksomhed der er bygget på solide værdier, der handler om inklusion, samskabelse og udvikling. At være en del af et hold der gør en forskel, hver dag de går på arbejde. Da jeg fik muligheden for at arbejde sammen med Betty Pedersen og vi sammen kunne finde den rette model for generationsskiftet, var det ikke svært at eksekvere”. 

 

Jane følte sig godt klædt på til opgaven og var klar til at trække i arbejdstøjet som ny direktør. Men inden hun havde fået set sig om, dukkede der forhindringer/kriser op som de fleste kun oplever gennem en hel karriere som leder. ”Ledergruppen måtte omstruktureres da den daværende direktør og ejer gik bort efter kort tids sygdom, vi mistede en stor kunde og corona tryktestede vores strategi”. Men alt det har bare været med til at give Jane Winther mere blod på tanden for at stå forrest i en virksomhed, der gør en forskel hver dag. 

 

”Vores forretningsgrundlag og værdier har en berettigelse. At vi kan samskabe med vores samarbejdspartnere og at vi kan udfordre arbejdsmarkedet til at sætte rammer, der kan rumme medarbejdere på særlige vilkår. Helt dybtliggende for mig, handler det jo om at ingen skal stå udenfor eller alene. Jeg er stolt over at være en del af denne virksomhed af ildsjæle som vi er!”
 

bottom of page