top of page
confused-880735_1280_edited.jpg

Forskel på fleksjob og praktik

Er der forskel på fleksjob og praktik? 
JA siger vi der arbejder på området og det gør dem det handler om selvfølgelig også. 

Men hvorfor er der så nogle arbejdsgivere der ikke kender forskel? 

 

Lad os lige et øjeblik, undlade at dømme og beslutte om det er bevidst eller de vitterligt ikke ved det. 

 
Vi kunne kaste os over den økonomiske snak og tankerne om udnyttelse og misbrug af gratis arbejdskraft. Men er den gangbar og er det sandheden? Det er for det første ikke gratis, der skal bruges ressourcer til at oplære en ny medarbejder, hvilket ikke giver økonomisk fornuft for tre måneder, for igen at oplære en ny, som de fleste af os har hørt om mange gange gennem årerne. Hvilket også har forsaget lovændringer på området. 

Vi kunne også kaste os over at de aldrig har hørt om fleksjob og derfor på den måde forveksler det med praktik eller pension, som vi også hører ind i mellem.

Vi kunne også spørge os selv om vi har brugt de forskellige betegnelser i så stort et omfang, og i sammenhænge der gør at det vitterligt er svært at se forskellen på fleksjob og praktik. For hvad er forskellen på fleksjob, praktik, afprøvning, afklaring, virksomhedspraktik, ressourceforløb, afklaring til fleksjob, praktik i forbindelse med etablering af fleksjob osv.

 

Som vores konsulent kim Holzmann fra Hornslet afdelingen siger, “Det er ofte at virksomhedsejeren ved henvendelse og forespørgsel på et muligt fleksjob hos dem, siger, ja det vil vi rigtigt gerne. Vi har hjulpet rigtig mange med fleksjob. Og de forsætter så med at fortælle om de mange ulykkelige sjæle de har hjulpet så de kunne komme videre og blive visiteret til fleksjob. Og lige her er det at kæden springer af, de tror virkeligt at de har haft dem i fleksjob og på den måde har de så koblet Jobafklaringsforløb og fleksjob sammen.” 

 

Og Kim fortsætter “Jeg tror ikke på at det er bevidst og bestemt ikke med onde tanker på udnyttelse og økonomisk gevinst, de har vitterligt hjulpet, de har hjulpet et menneske til at blive visiteret fleksjob og den slags virksomheder er der også brug for, det er helt fair og de har ofte mange igennem årene. - Jeg tror at nogle virksomheder, skoler og institutioner har så mange igennem i forskellige sammenhænge at de har svært ved at adskille dem. Mennesker taler med mennesker, og er de ikke sikre på hvilken vilkår deres kollegaer er der på, ja så er det let at blande eller forenkle det i samtalen blandt kollegaer og i den private snak.“ 
 
Hvad tænker du som virksomhedsejer, HR medarbejder, kollega og dig der selv har prøvet det?

Hvad tænker du der kunne gøres anderledes?

Fakta og information for: 
 
Fleksjob
Er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 

I fleksjob etableret efter den 1. januar 2013 betaler arbejdsgiveren udelukkende løn for det arbejde den ansatte udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren. 

Altså er der tale om lønnet job. 

Kilde. https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/fleksjob/ 

 

Forskel på ny og gammel fleksjob ordning. 
Her kan du læse om forskellen for personer, der er ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013 

Kildehttps://pav.medst.dk/job-pa-saerlige-vilkar-socialt-kapitel-besk/beskaeftigelsesmaessige-ordninger-med-loentilskud/fleksjob/ 

 

Virksomhedspraktik. 
Formålet med virksomhedspraktik er at afklare og udvikle den lediges kompetencer og jobmål og bringe den ledige tættere på job eller uddannelse. 

Virksomhedspraktik er primært for personer, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår eller med løntilskud. Praktikken kan foregå både hos offentlige og private arbejdsgivere. 
 
Oftest er det ulønnet og bruges for at bringe borgeren tættere på et lønnet job. 

Kilde. https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/virksomhedspraktik/ 

 

Jobafklaringsforløb. 
Et Jobafklaringsforløb er et forløb med en tværfaglig indsats, der skal understøtte, at du kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, når du har været sygemeldt gennem længere tid. Det er din kommune, der kan bevilge et Jobafklaringsforløb. 

Inden ophør af et Jobafklaringsforløb skal kommunen således foretage en vurdering af din arbejdsevne og muligheder for at komme tilbage i beskæftigelse, herunder om de vurderer: 

at du kan vende tilbage i arbejde at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og fortsat er i målgruppen for et nyt Jobafklaringsforløb eller at du er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 

Kilde. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/ydelser/jobafklaringsforloeb/ 

 

Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik. 
Her kan du se hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed beskriver nogle af de forskellige ordninger på deres hjemmesiden i forbindelse med ansættelser og praktiker hos dem. 

Styrelsen for Patientsikkerhed er en rummelig og mangfoldig arbejdsplads og samarbejder med jobcentre og andre aktører om at give ledige og personer med nedsat arbejdsevne fodfæste på arbejdsmarkedet. 

https://stps.dk/da/om-os/job/loentilskud,-fleksjob-og-virksomhedspraktik/ 

Beskrivelse af de forskellige ordninger og et fint oversigtsskema fra HK.

På HK hjemmeside skriver de blandt andet.
Virksomhedspraktik er uden løn fra arbejdsgiveren. En mulighed for at prøve noget nyt eller teste sig selv.

Virksomhedspraktik bruges for at ledige kan afprøve et nyt arbejdsområde eller få nogle nye kompetencer. Det er her muligt at snuse til et nyt fagområde. Virksomhedspraktik kan være starten på ansættelse med løntilskud eller ordinær ansættelse, hvor den ledige og arbejdsgiveren får lejlighed til at se hinanden lidt an.
 

På siden https://www.hk.dk/raadogstoette/loentilskud/virksomhedspraktik/ er der et fint overblik og forklaring for de forskellige ordninger.

På siden https://www.hk.dk/raadogstoette/loentilskud er der nederst på siden et fint forklarende oversigtsskema.

Det kan også hentes direkte som pdf her https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/raad-og-stoette-v2/loentilskud/hk_loentilskud_sep20_brochure_a5_v2c14_overblik.pdf?la=da&hash=FFC03553A79E248F4CCBFCC8FEBBC53C
 

Kilde. https://www.hk.dk/raadogstoette/loentilskud/virksomhedspraktik/

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Der blandt andet omhandler: 
Virksomhedspraktik, jf. kapitel 11. 
Ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12. 
Nytteindsats, jf. kapitel 13. 
Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 14. 
Jobafklaringsforløb, jf. kapitel 18. 
Ressourceforløb, jf. kapitel 19. 
Fleksjob jf. kapitel 20. 
Revalidering jf. Kapitel 21. 

https://www.elov.dk/lov-om-en-aktiv-beskaeftigelsesindsats/#%C2%A744-stk1 

bottom of page