top of page
Several Open Books

Yes - jeg bestod!

Mentorstøtte kan også bane vejen mod drømme uddannelsen
Hos JobCare møder vi ofte unge mennesker, der mangler hjælp til (specielt) matematik for, at kunne bestå folkeskolens afgangseksamen, og dermed indløse billet til en videregående uddannelse.

Vores JobCare mentorer har succes med, at hjælpe unge mennesker på vej til, at bestå deres eksamen, så de kan komme videre i uddannelsessystemet. Vi har talt med en af vores seneste elever, Sofie på 26 år.

Hvordan er din situation?

Jeg arbejder i en ulønnet virksomhedspraktik på 9. måned som social og sundhedsmedhjælper på et plejecenter i Grindsted. En praktik, som jeg er rigtig glad for. Så glad, at jeg gerne vil søge ind på uddannelsen som social og sundhedsassistent.

Hvordan er du kommet i kontakt med Jørgen?
Min sagsbehandler på jobcenteret henviste mig til JobCare, da hun vidste at de kunne tilbyde hjælp til matematikundervisning.

Hvorfor havde du brug for hjælp?
Jeg manglede matematik på 9 og 10. klasses niveau for at kunne afslutte min endelige afgangseksamen fra folkeskolen og derefter søge ind på social og sundhedsassistentuddannelsen.

Hvordan har din mentor hjulpet?
Vi blev undervist i forskellige regneteknikker. Og øvede vha. tidligere eksamensopgaver. Vi troede først, at vi skulle tage eksamen på den lokale folkeskole hvor man ikke må bruge hjælpemidler, lommeregner mv. Så vi skulle lære, at regne i hovedet og bruge tabeller. Det viste sig senere, at vi skulle tage eksamen på VUC hvor vi gerne måtte bruge lommeregner. Men nu har vi lært, at regne i hovedet hvilket er en ganske god hjælp – også i dagligdagen fx kan jeg nu nemt tjekke bonnen efter i supermarkedet.

JobCare underviser små hold 4 dage om ugen. Holdene er sammensat individuelt efter behov, og jeg gik til undervisning 2 dage om ugen sammen med hhv. 2 og 3 andre piger.

Havde du klaret det uden din mentor?
Nej, jeg havde virkelig behov for, at få genopfrisket matematikken og min underviser gjorde det rigtig godt.

 

Vil du anbefale det til andre?
Ja, jeg vil helt klart anbefale JobCare, som støtte til undervisning og eksamenshjælp

Derudover havde vi piger et fantastisk sammenhold, og jeg taler stadig sammen med de andre efter vi bestod vores eksamen og er afsluttede hos JobCare.

Hvad vil du nu?
Jeg vil fortsætte i min virksomhedspraktik på plejecenteret indtil sommerferien. Herefter starter jeg på uddannelsen som social og sundhedsassistent.

Meen jeg er faktisk slet ikke færdig efter det… Jeg vil gerne læse til sygeplejerske og senere igen til jordemoder. Men lige nu skal min søn på 3 år starte op i børnehave.

Og SÅ er jeg klar! 😊

 

 

Et mentorforløb er særligt tilrettelagt de borgere, der har behov for en specialiseret indsats.

 

JobCares Socialfaglige Mentorforløb er et individuelt forløb for borgere under og over 30 år med komplekse problemstillinger af en karakter, der gør, at de har behov for et særligt tilrettelagt individuelt forløb med henblik på at blive klar til en nærmere arbejds-, uddannelses - eller helbredsmæssig afklaring. Vi benytter os ofte af forskellige tværfaglige parallelindsatser for at komme nærmere uddannelse eller job.

 

Hos JobCare ved vi, at når en borger skal blive klar til et aktivitetstilbud handler vores arbejde i høj grad om relations arbejde - at skabe tryghed til et andet menneske, der måske ikke stoler på eller har misten troen på sig selv.

 

Vi tror på borgeren, og er med til, at opbygge et stabilt fundament og en tillidsfuld relation, så den enkelte evner og tør række ud efter hjælpen til, at komme videre.

En mentor kan bla. også hjælpe med:

• at håndtere stress eller angst
• at komme op og morgenen
• at ringe og påminde om aftaler
• at rådgive om kost og motion
• at træne offentlig transport
• at søge bolig/boligstøtte
• at tage med til læge, tandlæge, fysioterapeut mv.
• at se muligheder

Jørgens elever 2.jpg
bottom of page